Masz pytania - skontaktuj się z nami

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania każdej z poniższych zgód. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Poniższe zgody obowiązują do odwołania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Zamknij
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Informacja dla Abonentów - Petrotel

Wyszukiwarka

Pokaż formularz kontaktowy Pokaż formularz kontaktowy

Informacja dla Abonentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) (dalej "Ustawa"), która stanowi w istocie implementację części materialnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).
Założeniem nowej Ustawy jest wprowadzenie systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution), powstałych na tle świadczenia usług telekomunikacyjnych, w taki sposób, aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie) była zakończone polubownie, w drodze postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów  na podstawie art.  art. 60 a  ust. 3a oraz art. 61 ust 5 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800),  wprowadzamy zmiany do obowiązującego u Operatora Regulaminu, wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy.
W celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych wprowadzamy zmiany w Regulaminie świadczenia Usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez Petrotel Sp. z o.o. W załącznikach przedkładamy List o zmianie wzorca oraz zmieniony Regulamin Świadczenia Usług Usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez Petrotel Sp. z o.o.
 
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian.
 
Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian tak Regulaminu.
 
Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe

Załączniki:

BOK

1 Maja 12 lok. 7

(wejście od Al. Jachowicza)

  • 24 365 99 66
  • 24 364 50 55
  • 24 367 44 77

Czynne:

pon. – pt.: 9.00 – 17.00

© 2000 - 2022 Petrotel Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie