Informacja dla Abonentów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) (dalej "Ustawa"), która stanowi w istocie implementację części materialnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich). Założeniem nowej Ustawy jest wprowadzenie systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution), powstałych na tle świadczenia usług telekomunikacyjnych, w taki sposób, aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie) była zakończone polubownie, w drodze postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów  na podstawie art.  art. 60 a  ust. 3a oraz art. 61 ust 5 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800),  wprowadzamy zmiany do obowiązującego u Operatora Regulaminu, wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy.

W celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych wprowadzamy zmiany w Regulaminie świadczenia Usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez Petrotel Sp. z o.o. W załącznikach przedkładamy List o zmianie wzorca oraz zmieniony Regulamin Świadczenia Usług Usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez Petrotel Sp. z o.o.
 
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian.

Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian tak Regulaminu.

Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe.


Załączniki:
- Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez Petrotel
- List o zmianie wzorca
Panel

BOK

Zostaw numer telefonu

© 2000 - 2015 Petrotel Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.